Förskoleklass och grundskola för nyanlända

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. I Sverige är grundskolan obligatorisk för alla barn från det år barnet fyller 6 år.

Gå till Kontaktcenter för att få hjälp med ansökan om skolstart

Föräldrar som har barn i ålder 6-16 år ska ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hjälper de till att fylla i en ansökan om skolstart.

Kontaktcenter finns på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Telefon: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00