Förskoleklass och grundskola för nyanlända

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. I Sverige är grundskolan obligatorisk för alla barn från det år barnet fyller 6 år.

Föräldrar med barn i åldern 6-16 år ska ta kontakt med Interkulturella språkenheten för anmälan om skolplacering.

Kontaktperson: Margareta Rosell
Telefon: 011-15 34 18
E-post: margareta.rosell@norrkoping.se

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping