Förskoleklassen är obligatorisk, precis som övriga årskurser i skolan. Det innebär att du måste ansöka om ledighet hos ditt barns rektor och kan få avslag på din ansökan.