Det innebär att det kommer vara obligatoriskt att delta i förskoleklass. Du kan inte som tidigare själv bestämma om ditt barn ska gå i förskoleklass eller inte. Obligatorisk förskoleklass gäller från höstterminen 2018.