Nej, ditt barn kommer fortfarande att gå i förskoleklass fem timmar per dag. Inte heller innehållet kommer att förändras från nuvarande.

Förskoleklassen ska:

  • Stimulera elevers utveckling och lärande
  • Förbereda dem för fortsatt utbildning
  • Stödja övergången och integreringen mellan förskola och skola