Nej, precis som i skolan får inga avgifter eller kostnader för något tas ut. Skolskjuts, måltider och material ska vara kostnadsfritt.