Enligt Skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare, fyller du i blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor som avgör om ditt barn får börja årskurs 1. Innan du får besked görs en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor för förskola. Rektor ansvarar för utredningen.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart