Enligt Skollagen har barn möjlighet att börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år.

Om du vill att ditt barn börjar förskoleklass tidigare ska du ansöka om tidigare skolstart på blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor (blivande) som avgör om ditt barn får börja tidigare utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart