I februari kommer du att få ett erbjudande om en skolplacering för ditt barn. Om du önskar en annan plats än den som erbjudits kan du ansökan om en annan placering i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola