Så fungerar förskolan

Här hittar du information om förskola, avgifter, köplats, anmäla ändrad inkomst, schemablankett och allt annat du behöver veta för att söka till förskola.

Coronaviruset och RS-viruset

På norrkoping.se hittar du frågor och svar om plats och avgifter i förskolan kopplat till coronaviruset och RS-virus.

Information om coronaviruset till dig som är vårdnadshavare eller elev

Olika typer av förskoleverksamhet

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till de börjar skolan. Förskolan har en egen läroplan.

Familjedaghem

Familjedaghem är en annan form av pedagogisk verksamhet för barn som är 1-6 år. Dagbarnvårdaren tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar i sitt eget hem.

Natt- och helgomsorg

Nattomsorg innebär att ditt barn kan få omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattomsorg finns bara i vissa stadsdelar.

Familjecentral - Öppen förskola

Familjecentral eller Öppen förskola är en mötesplats som är öppen för alla barnfamiljer och erbjuder pedagogisk verksamhet för dig tillsammans med ditt barn. Det kostar inget att besöka den öppna förskolan. De öppna förskolorna arbetar tillsammans med barnhälsovården, socialtjänsten och mödravården i familjecentraler.

Fristående förskolor

Det finns ett antal fristående förskolor som inte drivs av kommunen. Om du vill ha en plats hos någon av dem, tar du själv kontakt med aktuell förskola.


Här kan du se vilka fristående förskolor som finns i kommunen.

Rätt till förskoleplats

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i familjedaghem om vårdnadshavaren:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig med syskon (enligt föräldraledighetslagen)
 • är arbetssökande

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Allmän förskola

 • Erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.
 • Gäller 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola.
 • Kostar ingenting.
Ansök till förskola

Ansök

Du kan ansöka om plats i förskola tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar förskolan. För att ansöka om plats behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress.

Ansökan gör du i vår e-tjänst:

Min sida

När du har skickat in din ansökan samlas alla dina ärenden under Min sida i e-tjänsten. Där kan du alltid att följa ditt ärende och kontrollera de uppgifter du angett till oss.

Här kan du:

 • Söka plats i förskola och familjedaghem
 • Anmäla eller ändra inkomst
 • Ändra familjeförhållande (lägga till eller ta bort sambo)
 • Ändra typ av plats (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Ändra snittid
 • Säga upp plats
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år.

För att kunna logga in och använda Min sida behöver du även ha e-legitimationen BankID eller Mobilt BankID.


Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten:

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter.

Skyddade uppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du ta direktkontakt med placeringshandläggarna när du ansöker om barnomsorg. Ring kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Det här behöver du tänka på när du söker förskola

Det här behöver du tänka på när du söker förskola i e-tjänsten för förskola.

 • Fyll i din inkomst
 • När du fyller i startdatum för ditt barn, tänk på att det är två veckors inskolningsperiod
 • Kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer
 • Fyll i grund för placering (studier, arbete, arbetslös)
Kö till förskola

Du har möjlighet att önska tre alternativ till förskola. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som den dag då din ansökan registreras. Om flera barn har samma ködatum erbjuds det äldsta barnet plats först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola. Det gäller bara om vi kan erbjuda alla barn som sökt en plats inom garantitiden (läs mer under Erbjudande om förskoleplats). Annars får syskonet en plats på en annan förskola i närheten.

Ansök om natt och helgöppen barnomsorg

Natt- och helgöppen barnomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sin förskola eller sitt fritidshem under dagtid och kommer sedan till nattomsorgen när den vanliga förskolan har stängt för dagen. Nattomsorgen erbjuder barnen en trygg och hemliknande miljö.

Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa förskolor och skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.

Du har möjlighet att i mån av plats få nattomsorg till och med juli det år ditt barn fyller 13 år.

För att ansöka om plats i e-tjänsten behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. För att kunna logga in och använda tjänsten till fler saker behöver du även ha e-legitimationen BankID.

Natt- och helgomsorg för barn 1-13 år finns i områdena:

Skärblacka
Stjärnfallets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Mellangården och Hasselgården.
Adress: Sågvägen 23 A, 617 34 Skärblacka
Telefon: 072-529 78 62

Vilbergen
Fyrklöverns natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem och förskolorna Berlocken och Galaxen.
Adress: Morängatan 20, 603 86 Norrköping
Telefon: 072-584 72 95

Haga/Marielund
Plommonträdets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Plysaren och Fröbelgården.
Adress: Apelgatan 13 C, 602 15 Norrköping
Telefon: 072-566 98 19

Ektorp/Kneippen
Vattentornets natt- och helgomsorg
Samarbetar kring hämtning/lämning med förskolan Vattentornet.
Adress: Fotbollsgatan 10, 602 37 Norrköping
Telefon: 072-507 14 34

Har du frågor om nattomsorg kan du kontakta enhetschefen för nattomsorgen:
Anna Lind Nordell
Telefon: 011-15 21 22
E-post: anna.lind-nordell@norrkoping.se

Administratör för nattomsorgen:
Telefon: 011-15 15 62

Erbjudande om förskoleplats

Om du står i kö till en kommunal förskola har du platsgaranti. Det innebär att du blir erbjuden en plats inom 4 månader från det att du anmält behov av plats. Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål. Om du blir erbjuden plats på en förskola som du inte önskat kan du välja att:

 • tacka ja till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på . Omplacering till önskad förskola sker oftast till augusti om platser finns.
 • tacka nej till platsen och stå kvar i kön till förskolan du önskar plats på. Eftersom du fått ett erbjudande inom garantitiden erbjuds oftast ny placering till önskade alternativ till augusti.

Om du har ansökt till en fristående förskola är det från den du får besked om att du fått plats.

Svar på erbjudandet

När du blir erbjuden en plats får du ett meddelande till den e-postadress som du har angett i Mina sidor. Du kan också logga in på Mina sidor och se ditt erbjudande.

Du ska svara på erbjudandet om plats inom den tid som står angivet på ditt besked. Om du inte svarar i tid förlorar du platsen och ditt ködatum. Då måste du göra en ny ansökan.

Om kommunen inte kan erbjuda dig en plats på något av dina tre alternativ, utan lämnar ett annat erbjudande enligt platsgarantin, kan du tacka nej till det utan att förlora ditt ködatum. Du står kvar i kön till dina tidigare önskemål. Om du tackar nej till en plats enligt dina tre önskemål står du kvar till högre alternativ. Det skickas inget nytt erbjuda förrän ledig plats finns på ditt kvarvarande alternativ.

Närvarotid och schema för förskolan

Innan ditt barn börjar fyller du barnets schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Tillfälliga förändringar i schemat meddelar du direkt till förskolan eller fritidshemmet. I e-tjänsten kan du se schemat som du har lämnat.

Frågor och svar om schema i e-tjänsten

 • Hur fyller jag i schemat?
  Det finns två manualer för hur du fyller i schema i e-tjänsten; en för förskola/fritidshem och en för delad plats. Där hittar du information om du behöver hjälp.
  Manual lämna schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem
  Pdf, 609 kB.
  (Pdf, 609 kB)Manual lämna schema i e-tjänsten förskola och fritidshem - Delad plats Pdf, 572.5 kB. (Pdf, 572.5 kB)
 • Hur gör jag för att logga in i e-tjänsten?
  Logga in med ditt personnummer och e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.
 • Försvinner pappersblanketten?
  Ja, pappersblanketten kommer att ersättas av e-tjänsten. Pappersblanketten finns kvar under en övergångsperiod.
 • Kan jag lämna schema för flera barn samtidigt?
  Ja, du kan kopiera samma schema till syskon.
 • När måste jag senast lämna schema?
  Handläggningstiden för schema i e-tjänsten är cirka en 1 vecka, så se till att lämna ditt schema i god tid. När schemat är godkänt av enhetens administratör får du en bekräftelse till din e-postadress. Då kan du se schemat i e-tjänsten.
 • Jag har barn i fristående förskola. Ska jag lämna grundschemat i e-tjänsten?
  Nej, fristående förskolor har egna system för schema. Detta gäller kommunala förskolor och fritidshem.
 • Vad är en tillfällig förändring?
  En tillfällig förändring är exempelvis när morfar hämtar efter lunch på fredag eller om du lämnar lite senare någon dag. Den här typen av förändringar kan du berätta för personalen som noterar det.

Beroende på vilken plats du har, varierar antalet timmar ditt barn får vara på förskolan eller familjedaghemmet. Tänk på att i god tid meddela förskolan om dina förändringar.

Anledning till platsbehov:

Närvarotid:

Arbetande och studerande

Arbetstid eller studietid samt tillhörande restid är barnets närvarotid.

Arbetssökande och föräldralediga

Barnet får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Rektorn beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.

Allmän förskola

15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. Förskolechefen beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.


Ändra närvarotid

Tillfällig ändring av schema

Prata med personalen.

Ändring av grundschema

Fyll i en ny schemablankett och lämna till förskolan. Ändra även din snittid i e-tjänsten för förskola.

Sluta arbeta eller bli arbetssökande

Anmäl ändringen så snart du kan i e-tjänsten för förskola.

Föräldraledighet

Anmäl minst två månader i förväg i e-tjänsten för förskola om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen två månader i förväg.

Semester

Inför semesterperioden ska du lämna uppgift till förskolan om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för chefens planering av bemanningen under sommaren. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.

Allmän förskola från 3 år

1 augusti får alla allmän förskola med 15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. För barn med ett grundschema där föräldrarna arbetar eller studerar ligger start- och sluttider kvar, men avgiften minskar automatiskt eftersom den del som är allmän förskola är avgiftsfri. För dig som redan har en föräldraledighetsplats och som önskar ansöka om byte till allmän förskola ska detta göras minst 2 månader i förväg.

Frånvaro

Om ditt barn är frånvarande ska det meddelas till förskolan. Om barnet varit borta en månad och du inte hört av dig, förlorar du din plats.

Uppehåll

Om ditt barn vistas utomlands eller på annan ort i Sverige under mer än en månad kan du begära att ha platsen kvar upp till tre månader. Du betalar avgift under den tiden.


Byta förskola eller familjedaghem

Om du har önskemål om att byta förskola eller familjedaghem gör du en ny ansökan om plats via vår e-tjänst.

För barn som redan har en förskoleplats på en annan förskola och vill ha omplacering, erbjuds plats normalt sett i augusti.

Ramtider för förskola

Kommunens ramtider för förskola är mellan klockan 06.15-18.30. Det betyder att förskolan ska ha öppet mellan dessa tider om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg då.

Om du arbetar på kväll, natt eller helg och har behov av barnomsorg så finns natt- och helgomsorg till förfogande.

Säga upp förskoleplats

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarena göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Om du inte har möjlighet att säga upp din plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med uppsägning av förskoleplats.

Kontaktcenter

Avgifter för barnomsorg från 2021-01-01

Avgift för arbetande och studerande

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kr. Avgiften är oberoende av närvarotiden. Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.

Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

max 1510 kr

2,25 % av inkomsten

max 1133 kr

Barn 2

2% av inkomsten

max 1007 kr

1,5 % av inkomsten

max 755 kr

Barn 3

1% av inkomsten

max 503 kr

0,75 % av inkomsten

max 376 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftAvgift för arbetssökande och föräldralediga

Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats.

Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats.

Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.

Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år


3-5 år


Barn 1

2,25% av inkomsten

max 1133 kr

0,75% av inkomsten

max 376 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

max 755 kr

0,5 % av inkomsten

max 252 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

max 376 kr

0,2 % av inkomsten

max 101 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgiftVad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för, till exempel

 • Lön
 • OB-ersättning
 • Övertidsersättning
 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet). Omvårdnadsbidrag har ersatt det som tidigare kallades vårdbidrag.
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • CSN
Syskonrabatt

Om du har flera barn placerade i förskola och fritidshem betalar du den högsta avgiften för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls. Barn som är skrivna i samma hushåll räknas som syskon.

Avgifter för barnomsorg

Maxtaxa

För att få stadsbidrag följer kommunen förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen och den högsta avgift vi får ta ut ändras.

Från 1 januari 2021 är inkomsttaket 50 340 kr per månad. Har hushållet en högre sammanlagd inkomst blir avgiften max 1 510 kr per månad och barn.

Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Allmän förskola

I augusti det år då barnet fyller 3 år börjar allmän förskola. Den omfattar 15 timmar per vecka och förskolan bestämmer hur tiden ska fördelas, men platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov och på studiedagar. Platsen är gratis. Du måste anmäla byte till annan typ av plats minst två månader i förväg.

För dig som redan har en plats minskas avgiften till 75% av maxtaxan, eftersom du inte betalar för den tid som är allmän förskola. Det sker automatiskt utan att du behöver göra något. Du kan se maxbeloppen i tabellen under kolumnen 3-5 år.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet bara bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

Från 1 januari 2021 ändras sättet att räkna ut avgiften vid delad plats. Utbildningsnämnden har beslutat att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.

 • Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.
 • Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.
 • Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxa.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år.

Anmäl ändrad typ av plats

Betalning hela året

Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola eller annan barnomsorg. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt samt vid personalens planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar.

Faktura

Fakturan kommer från kommunen omkring den 20:e varje månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer.

På fakturan kan du se vilken inkomst vi har registrerad. Fakturan är grundad på hushållets gemensamma inkomst.

Obetalda avgifter förskola och fritidshem

Om avgiften inte betalats trots påminnelse kan du förlora din plats på förskolan eller fritidshemmet. Innan en avstängning får du ett brev om utredning och beslut.

Brev om utredning och inkasso

Om fakturan inte betalas trots påminnelse får du ett personligt brev från utbildningskontoret med information om att vi har påbörjat en utredning om avstängning av er plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem på grund av obetalda avgifter. I samband med det så överlämnas ärendet till inkasso.

Avbetalningsplan

Vi uppmanar dig att betala hela skulden eller omgående ta kontakt med vår inkassoavdelning för att lägga upp en avbetalningsplan för en gammal eller ny skuld samt betala innevarande månads löpande avgift. När detta görs avbryts utredningen om avstängning och ni får behålla den barnomsorgsplats ni haft tidigare. Om avbetalningsplanen inte följs så sker avstängningen 5 dagar efter förfallodatum på avbetalningsplanen.

Om du bara betalar löpande fakturor och inte följer avbetalningsplanen så återupptas utredningen om avstängningen med omedelbar verkan.

Beslut om avstängning

Efter utredning och om skulden inte är betald fattar utbildningskontoret beslut om avstängning. Beslut om avstängning verkställs inom 5 dagar.

För barn i förskola gäller följande

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria.

Anmäl ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • Var 12:e månad när hushållets inkomst ändras
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation
 • Efter begäran från kommunen.

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen. Läs mer om avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Godkänd inkomst gäller från den 1:e i varje månad.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte delar hushåll men som båda nyttjar en plats i förskolan ska få varsin faktura, baserad på hushållets inkomst. Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för vårdnadshavare som har flyttat isär att ansöka om delad faktura. Ansökan om delad faktura gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats till Delad plats.

Studiedagar och kompetensutvecklingsdagar

Förskolan har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa dagar har förskolorna begränsat öppettider eller stängt, vilket innebär att omsorg erbjuds på annan avdelning eller annan förskola.

När förskolan har stängt erbjuds omsorg på någon av förskolorna i närområdet alternativt på den egna förskolan. Behov ska anmälas i god tid till rektorn för förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar för läsåret 2021-2022 är 8 oktober 2021 och 7 januari 2022. Dessa två datum är kommungemensamma studiedagar, de gäller för förskola, grundskola och gymnasium.

Övriga två dagar bestäms lokalt på varje förskola.

Finskspråkig förskola

Om du önskar plats på en förskola där finskspråkig personal finns så har du möjlighet att välja Nyckelpigan eller Smultronet.

Förskolan Nyckelpigan

Förskolan Smultronet

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping