Personalen som svarar i supporten tar endast emot ditt ärende. Anledningen är att ni inte ska behöva vänta så länge på er tur när ni ringer.

Ärendet skickas sedan vidare till en handläggare som gör en utredning. Ärendena tas om hand i den ordning de kommit in till oss.