Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvaret för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.