Fakturan ska betalas inom 40 dagar och ni kan själva delbetala innan förfallodatumet, med samma OCR nummer som står på fakturan.
Utbildningskontoret ger inte några anstånd, de förlänger inte förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom förfallodatum, går den över till Kommunens Inkasso. Efter att ni har fått ett brev från dem kan ni kontakta Inkasso för att göra upp en avbetalningsplan, delbetala fakturan.