Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd.
Anstånd kan ges upp till max ett år från fakturadatum. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Under anståndstiden delbetalar du varje månad med minst 100 kronor och använder samma OCR-nummer vid varje betalning och det kommer ingen ny faktura
Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso efter en påminnelse.

Om du har en skuld för barnomsorg som ännu inte är betald, kan du inte få anstånd.

Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst på webben. E-tjänsten kräver e-legitimation.