Om du vill bestrida en faktura behöver vi få in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturans datum. Ange tydligt vad du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Brevet skickar du till:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Avgiftskontrollen
601 81 Norrköping

Du kan också använda dig av vår e-tjänst som kräver att du har e-legitimation.