Om avgiftskontroll

Norrköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Har man betalat för lite får man en faktura, som ska betalas inom 40 dagar.
Ni kan själva dela upp betalningen innan förfallodatumet, med samma OCR nummer som står på fakturan.

Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet genom att skicka ett utbetalningskort.

Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan kommer. Kontakta avgiftskontrollen genom vår e-tjänst. E-tjänsten kräver att du har e-legitimation.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Kontakt