Kvälls-, natt- och helgsomsorg

Här kan du läsa om barnomsorg för barn 1-13 år med vårdnadshavare som arbetar kväll, natt och helger.

Kriterier och ansökan

För att ha rätt till kväll-, natt- och helgomsorg ska behovet av omsorg vara regelbundet, det vill säga minst 25 timmar per månad eller minst fem gånger per månad. Kvälls-, natt- och helgomsorg tar emot barn från 1 år till och med juli det år barnet fyller 13 år.

Ansök om kvälls-, natt och helgsomsorg i e-tjänsten för förskola

Öppettider

Kvälls-, natt- och helgomsorgen erbjuder barn en trygg och hemliknande miljö. Det är öppet när förskola och fritidshem är stängt, men stängt under storhelgerna midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Dygnsvila

Ditt barn kan få omsorg när du behöver sova på dagen mellan två nattpass. Prata med enhetschefen för kvälls-, natt- och helgomsorgen för att få veta mera.

Barnets sömn och vila

För att ditt barn ska ha möjlighet till sömn och vila har vi de här reglerna:

  • Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet får vistas i kvälls-, natt- och helgomsorg är tre dygn (72 timmar).
  • Alla barn ska få vila från verksamhet i genomsnitt två tillfällen per vecka.
  • Barnets totala vistelsetid får inte överstiga 240 timmar per månad.
  • Barn till vårdnadshavare som arbetar kvällstid kan som senast hämtas vid 23:00. Barnets möjlighet till sömn och vila ska beaktas om efterföljande dag är en skoldag. Barn som är lediga med vårdnadshavare efterföljande förmiddag eller heldag ska som regel hämtas och sova hemma.

Från dagverksamhet

Vissa förskolor och fritidshem samarbetar med enheter som har kvälls-, natt- och helgomsorg. Där får ditt barn hjälp att ta sig mellan enheterna.

Om ditt barn är placerat på en annan enhet som inte samarbetar på det här sättet ansvarar du själv för att ditt barn kommer från förskola eller fritidshem till kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Områden med kvälls-, natt- och helgomsorg

Björkalund

Björkalund natt- och helgomsorg samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem samt förskolan Björkalund.
Adress: Dekorstigen 2, 603 79 Norrköping
Telefon: 072-584 72 95

Ektorp/Kneippen

Vattentornets natt- och helgomsorg samarbetar kring hämtning/lämning med Norrköpings Montessoriskolas fritidshem och med förskolan Vattentornet.
Adress: Fotbollsgatan 10, 602 37 Norrköping
Telefon: 072-507 14 34

Haga/Marielund

Plommonträdets natt- och helgomsorg samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Järnvägen och Fröbelgården.
Adress: Apelgatan 13 C, 602 15 Norrköping
Telefon: 072-566 98 19

Skärblacka

Stjärnfallets natt- och helgomsorg samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Lindgården och Hasselgården.
Adress: Sågvägen 23 A, 617 34 Skärblacka
Telefon: 076-128 11 45

Avgifter

Om du har placering i annan barnomsorg kostar kvälls-, natt- och helgomsorgen inget extra. Har du bara placering i kväll-, natt- och helgomsorg betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter för förskola

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Relaterat