Flera förskolor i Norrköping deltar i ett projekt som handlar om att stärka pedagogers och skolledarens kompetens och förståelse av undervisningsbegreppet i förskola. Projektet pågår mellan 2018-2020 och går ut på att personal jobbskuggar i Norge, Danmark och Island. Förskolor som deltar är:

Vattentornet

Domarringen

Kopparkypen