Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg och underlag vid övergångar inom och mellan förskola och grundskola. Sex förskolor och en skola deltar i projektet som pågår till och med 2019. I projektet har personal jobbskuggat på fem olika italienska förskolor och grundskolor. Enheter som deltar är:

Gitarren

Valthornet

Dragspelet

Trombonen

Borgen

Tamburinens skola