Flera förskolor i Norrköping har deltagit i jobbskuggning i andra länder i syfte att kompetensutveckla personalen och höja kvalitéten i verksamheten. Pedagogerna har jobbskuggat kollegor i Irland, Spanien och även gått kurser vid Reggio Emilia Institutet i Italien. Förskolor som har deltagit i jobbskuggningsprojekt är:

Sörgården

Äppellunden

Parks förskola

Svanen