Projektet koordineras av Tyskland och sker i samarbete med Sverige, Italien och Grekland och handlar om att utveckla förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen förbereds för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Från Norrköping deltar två förskolor.

Armbandet

Kättsätter