Skogsgläntan och Kuddby förskola har deltagit i ett Erasmus-projekt där begreppet demokrati i förskolan har undersökts i samarbete med förskolor i Spanien, Turkiet, Kroatien och Litauen.

Skogsgläntan

Kuddby förskola