Inför terminsstart

Inför höstterminen 2019 kommer flera pappersblanketter som tidigare har delats ut till vårdnadshavare och myndiga elever inför terminsstart att ersättas med digitala e-tjänster. Bakgrunden är att vi vill underlätta för vårdnadshavare, myndiga elever och medarbetare inom förskolan, fritidshem, grundskola och gymnasieskola samt minska pappersanvändning och utskrifter. E-tjänsterna lanseras måndag 12 augusti och då hittar du dem på Mina sidor.

Vad behöver du göra vid terminsstart?

Vid terminsstart behöver du som är vårdnadshavare eller myndig elev logga in i e-tjänsten och göra följande:

  • Lämna eller uppdatera dina kontaktuppgifter
  • Läsa och godkänna låneavtal för digitala verktyg (grundskolan och gymnasieskolan)
  • Anmäla specialkost (om behov finns)
  • Ansöka om modersmålsundervisning (om behov finns)

Observera

  • Om du redan ansökt om modersmålsundervisning inför höstterminen så behöver du inte göra det igen.
  • Om ett barn eller elev har skyddad identitet ska du inte logga in på Mina sidor, vänd dig då direkt till förskolan eller skolan.
  • Godkännande av låneavtal för digitala verktyg kan göras efter att skolan har skickat ut låneavtalet och begärt in ditt godkännande. När skolan har skickat ut avtalet får du ett meddelande om att du har ett avtal som du behöver läsa och signera. Följ länken i meddelandet för att komma till e-tjänsten där du godkänner låneavtalet.

Hur når jag e-tjänsterna?

Du kommer nå e-tjänsterna från kommunens hemsida samt via Mina sidor som är kommunens plattform för e-tjänster.

Mina sidor

Information till vårdnadshavare

Information på svenskaPDF (pdf, 401.5 kB)
Information på engelskaPDF (pdf, 405.7 kB)
Information på arabiskaPDF (pdf, 615.2 kB)
Information på somaliskaPDF (pdf, 492.6 kB)

Information till myndiga elever

Information på svenskaPDF (pdf, 399 kB)
Information på engelskaPDF (pdf, 401.3 kB)
Information på arabiskaPDF (pdf, 609.9 kB)
Information på somaliskaPDF (pdf, 351.7 kB)

Fler e-tjänster i höst

I höst kommer uppdaterade versioner av e-tjänsterna med utvecklad funktionalitet och som täcker in fler tjänster.

Kontakt