Villa Eken

Enhetens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia-filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

Vår vision

Vi på Villa Eken arbetar för ett samspel mellan barn och barn, mellan barn och vuxna där alla känner nyfikenhet, visar medkänsla, respekt och känner sig delaktiga.

Vi vill att våra barn ska tycka att det är roligt att komma till förskolan. Genom olika teman utvecklar vi matematik, teknik och språk.

Sandbyhovs förskolor

Sandbyhovs förskolor har en kvalitetspool bestående av tre förskollärare som tar över avdelningen en dag varje månad så att den ordinarie personalen kan få planeringstid/reflektionstid tillsammans.

På Villa Eken finns plats för 76 barn. Vi har fyra avdelningar Lärkan och Duvan för de yngsta barnen, Måsen och Svalan för de äldre.

Villa Ekens dokument

Mer om Villa Eken

Adress:

Sandbyhovsgatan 15
602 15 NORRKÖPING

011-15 25 12

Beskrivning: Reggio Emilia-filosofi, matematik, teknik, språk

Antal elever: 69

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Mattias Appelqvist

Hitta till Villa Eken