Vattentornet

Vattentornets förskola är en nybyggd förskola som ligger i Kneippen precis vid utkanten av Ektorp bakom Ebersteinska skolan. Förskolan har sex åldersnära avdelningar. Förskolan är byggd 2018 och bjuder in till aktiviteter och lek både inom- och utomhus. Hos oss finns också separat natt- och helgomsorg.

Läs mer om Vattentornet på vår blogg

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från och tar tillvara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lekfulla lärande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Barnens intressen ska få forma den pedagogiska miljön och innehållet i verksamheten.

Vi använder oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik med mera. Vi arbetar för att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Den pedagogiska miljön

Vår förskola har en stor grön förskolegård som inbjuder till lek, utforskande och aktivitet. Det är nära till grönområden, lekparker och skogen. Dessutom finns vackra Motala ström inom promenadavstånd. Vi arbetar aktivt med att skapa spännande, roliga och utmanande pedagogiska miljöer både inom- och utomhus.

Eget kök och kock

Vi har en egen kock som lagar god och näringsriktig maten från grunden och som även bakar det mesta av det bröd som serveras på förskolan. Vi äter våra måltider i den gemensamma matsalen. I matsalen finns även ett ateljekök där barn och pedagoger kan baka tillsammans eller göra andra aktiviteter.

Samverkan med föräldrar

De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten. Som förälder är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Du kommer också kontinuerligt bjudas in till föräldramöten, familjesammankomster av olika slag, utvecklingssamtal med mera.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till personalen på Vattentornets förskola eller till förskolechef Sara Westerdahl för att få mer information om vår förskola. Du kan besöka oss på följande dagar:

  • Fredag 29 mars
  • Fredag 26 april
  • Fredag 17 maj

Vi tar emot besök mellan klockan 9.30-10.15. Ring innan och meddela att ni vill komma. Välkommen!

Mer om Vattentornet

Adress:

Fotbollsgatan 10
603 63 NORRKÖPING

011-15 63 66

Beskrivning:

Antal elever: 103

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Sara Westerdahl


Administratör: 011-15 10 78

vattentornetsfsk@norrkoping.se

Natt- och helgomsorgen

072-507 14 34

Enhetschefer nattomsorgen
Josefina Markskog: 011-15 25 05

Ann Hammarbäck: 011-15 21 22

Administratör nattomsorgen

011-15 15 62

Hitta till Vattentornet