Vattentornet

Vattentornets förskola ligger i Kneippen precis vid utkanten av Ektorp bakom Ebersteinska skolan. Förskolan har åtta avdelningar, fyra på nedre plan och fyra på övre.

Läs mer om Vattentornet på vår blogg

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från och tar tillvara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lekfulla lärande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Barnens intressen ska få forma den pedagogiska miljön och innehållet i verksamheten.

Vi använder oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik med mera. Vi arbetar för att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Den pedagogiska miljön

Vår förskola har en stor grön förskolegård som inbjuder till lek och aktivitet. Det är nära till grönområden, lekparker och skogen. Dessutom finns vackra Motala ström inom promenadavstånd. Vi arbetar aktivt med att skapa spännande, roliga och utmanande pedagogiska miljöer både inom- och utomhus.

Samverkan med föräldrar

De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten. Som förälder är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Du kommer också kontinuerligt bjudas in till föräldramöten, familjesammankomster av olika slag, utvecklingssamtal med mera.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till personalen på Vattentornets förskola eller till förskolechef Sara Westerdahl för att få mer information om vår förskola. Du kan besöka oss på följande dagar:

  • Fredag 31 augusti
  • Fredag 21 september
  • Fredag 19 oktober
  • Fredag 23 november
  • Fredag 14 december

Vi tar emot besök mellan klockan 9.30-10.15. Ring innan och meddela att ni vill komma. Välkommen!

Mer om Vattentornet

Adress:

Fotbollsgatan 12
603 63 NORRKÖPING

011-15 63 66

Beskrivning:

Antal elever: 97

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Sara Westerdahl

Hitta till Vattentornet