Valthornet

Hos oss finns sex avdelningar, tre för de yngre barnen och tre för de äldre och vi ligger i Klockaretorpet. Vi har en stor gård med omväxlande terräng som ger möjlighet till stimulerande lek under alla årstider och vi har närhet till skog och natur.

Förskolan ligger nära Klockaretorpsskolan och det är lätt att ta sig till oss med buss och spårvagn.

Huset

Avdelningarna har ett nära samarbete för att barnen ska känna sig trygga, lära av varandra samt underlätta övergångar. För oss är det viktigt att alla trivs, har roligt och får tid till lek. Vi ser barn som kompetenta och utgår från barnens nyfikenhet, behov och intressen i våra projekt.

Våra lärmiljöer är uppbyggda för att tillgodose barnens olika behov.

Vårt kök

På våra förskolor arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar vegetarisk kost en till två dagar i veckan, samt MSC-certifierad fisk och närproducerat kött. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi lagar maten från grunden och råvarorna produceras så nära förskolan som möjligt. Vi strävar efter att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och producerade nära förskolan.

Pedagogik

På enheten utgår vi från ett tematiskt och projektinriktat arbetssätt där pedagogisk dokumentation ingår som en naturlig del. Enhetens tema är just nu ”Klockaretorpet – en del av världen” Inom detta finns många pågående projekt på alla våra avdelningar. Under året har vi arbetat med att utveckla metoder för att barnen ska kunna vara delaktiga i hela lärprocessen. Vi vill genom kommunikation göra barnen delaktiga så att de kan påverka och ta ansvar för sitt lärande utifrån sin förmåga.

Att barnen ska känna delaktighet och trygghet i gruppen är av stor vikt. Vi arbetar med ett medvetet demokratiskt förhållningssätt där alla människors lika värde betonas.

Vi är barnens medupptäckare och söker tillsammans efter ny kunskap. I vårt område arbetar vi utifrån att ”Alla är lika viktiga”.

Kvartettens enhet

Förskolan Valthornet ingår i Kvartettens enhet där även Gitarrens förskola ingår.

Mer om Valthornet

Adress:

Torsten Fogelqvists g 120
603 78 NORRKÖPING

011-15 27 73

Beskrivning: Barnsyn, miljö, kunskapssökande, erfarenhetsutbyte, språk, matematik, nyrenoverad utegård

Antal elever: 83

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Pernilla Skarin


Klaffen:
072-581 27 83

Ventilen:
072-581 27 84

Klockstycket:
072-581 27 85

Munstycket:
072-581 27 86

Symfonin:
072-581 27 87

Tratten:
072-581 27 88

Hitta till Valthornet