Vallmon

Förskolan Vallmon ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform.

Vallmon är den lilla, personliga förskolan som fokuserar på mötet och de goda relationerna.

Vi vill välkomna dig

till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

“Det händer på Haga nu och här vi lyssnar, leker och lär”

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är inspirerat av tankarna inom Reggio Emilia som fokuserar på det resursstarka och kompetenta barnet. Vi arbetar i projekt där vi tillsammans utforskar vår omvärld utifrån olika fokus som barnen visar intresse för. Hos oss är hundraspråkligheten, barns olika uttrycksformer, viktiga, varför vi jobbar med uttryck som skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans och tecken som stöd.

Vallmons dokument

Vår värdeplattformPDF (pdf, 208.5 kB)

Info om LikabehandlingsplanenPDF (pdf, 6.8 kB)

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 79.5 kB)

FöräldraenkätPDF (pdf, 102.6 kB)

Qualis granskningsrapport 2014PDF (pdf, 355.8 kB)

Mer om Vallmon

Adress:

Gabrielsbergsgatan 11-13
602 14 NORRKÖPING

011-15 16 49

Skicka E-post

Beskrivning: Läroplan, naturkunskap, teknik, självständighet, trygghet

Antal elever: 0

Avdelningar: 0

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie-Louise Swartling

Hitta till Vallmon