Utsikten

Förskolan Utsikten ligger i övre Svärtinge med närhet till fina naturområden. Våren 2012 flyttade verksamheten in i nybyggda lokaler.

Vår vision

UTFORSKANDETS HUS - där vi får små frön att växa genom lek och upplevelser i en inspirerande och tillåtande miljö.

Vi menar att alla barn är unika. Alla barn är kompetenta - alla kan på sitt sätt. Olikheten är vår största likhet.

Pedagogerna på Utsikten utmanar barnen med hjälp av sina kompetenser skapande, matematik, teknik, naturvetenskap, rörelse, språk, reflektion, pedagogisk dokumentation, natur och drama. Vi vill att barnen ska få utforska i en tillåtande och inspirerande miljö.

Vi vill synliggöra barnens lärande och tankeprocesser genom pedagogisk dokumentation - för barn, föräldrar och pedagoger.

Arbetssätt

Genom att vi arbetar temainriktat utvecklar barnen sin kreativa förmåga och fantasi. Barn och pedagoger utforskar tillsammans vår omvärld och delar varandras kunskaper.
"Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö 98, reviderad 2010)

Vår miljö

Vår stora härliga gård erbjuder skog och mark där vi kan uppleva naturen på nära håll. Den bjuder många tillfällen till kreativa och utforskande lekar.

Vår inomhusmiljö är utformad och anpassad efter barnens behov och intressen, material finns lättillgängligt för att barnen ska kunna utforska och skapa.

Måltider

Vi har egen kockerska som lagar frukost, lunch och mellanmål. Kommunens riktlinjer för kost i förskolan följs.

Mer om Utsikten

Adress:

Utsiktsvägen 51
605 70 SVÄRTINGE

011-15 12 33

Skicka E-post

Beskrivning: Naturområden, kreativitet, konstruktion, skapande, natur, teknik, eget kök, Reggio Emilia-inspiration, naturvetenskap

Antal elever: 108

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Cecilia Wenner

Hitta till Utsikten