Trombonen

Trombonens förskola ligger i Klockaretorpet och bildar Triolens enhet tillsammans med förskolorna Tamburinen, Dragspelet och Borgen. Förskolans renoverades 2013 och består av tre avdelningar indelade i äldre- och yngre grupper på Raketen, Luftballongen och Flygplanet.

Vår vision - alla är lika viktiga

På vår enhet drivs vi av stark vilja och engagemang att utveckla den pedagogiska verksamheten. Därför är trygghet, delaktighet och utveckling viktiga värden för oss. Hos oss har alla barn, vårdnadshavare och medarbetare något att bidra med, och därför är alla lika viktiga. Vi vill att barnen ska vara i centrum och ha en lustfylld och lärorik tid på förskolan. Du som förälder ska känna dig trygg och nöjd när du lämnar ditt barn hos oss.

Vår verksamhet

Vi arbetar med ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi har ett visst tema under en längre tid och i olika gruppkonstellationer. Det här gör vi för att barnen ska få möjlighet att möta många olika sätt att tänka, resonera och undersöka på. Projekten bygger alltid på barnens intressen, nyfikenhet och behov. Pedagogernas förhållningssätt utgår från att inspirera och agera medforskande pedagoger.

Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg för demokratisk dialog där barnens och föräldrarnas röster blir synliga i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Miljö och verksamhetsinnehåll styrs utifrån verksamhetsidén för Norrköpings förskolor. Våra miljöer ska vara lockande och utmanande för barnens alla sinnen. I våra lekande och lärande miljöer bygger vi grunden till barnens lust att lära, för att på bästa sätt förbereda dem för det livslånga lärandet.

Mer om oss

Vi är stolta över vår stora fina gård med omväxlande terräng, och har dessutom närhet till skogen som vi besöker regelbundet. På Trombonens förskola har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi arbetar ofta med öppna dörrar mellan avdelningarna och möts i gemensamma utrymme och aktiviteter under dagen. Alla barn, föräldrar och pedagoger får på så sätt möjlighet att lära känna varandra vilket ger trygghet och underlättar övergångar mellan avdelningarna.

På vår förskola arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi har en egen kokerska i huset som serverar vegetarisk kost en till två dagar i veckan, samt MSC-certifierad fisk och närproducerat kött. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi strävar efter att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiskt odlade.

Samverkan med föräldrar

Hos oss är föräldrasamverkan viktig och därför har vi valt att ha en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med i verksamheten och deltar i det mesta. Vi tror att en föräldraaktiv inskolning leder till trygga och tillitsfulla relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Första måndagen i månaden tar vi emot föräldrar som är nyfikna på våra förskolor och på vår verksamhet. Vill du hälsa på? Ring oss innan och meddela att du kommer.

Trombonens dokument

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 286.9 kB)

Mer om Trombonen

Adress:

Mathilda Jungstedts gata 72
603 76 NORRKÖPING

011-15 2300

Skicka E-post

Beskrivning: Barnsyn, miljö, eget kök, kunskapssökande, erfarenhetsutbyte

Antal elever: 44

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Nyberg Dahl

Hitta till Trombonen