Trombonen

Trombonens förskola ligger i Klockaretorpet och renoverades 2013. Förskolan består av 3 avdelningar indelade i äldre- och yngregrupper på Raketen, Luftballongen och Flygplanet. Trombonens förskola är en av fyra förskolor i Triolens enhet.

På våra förskolor arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar vegetarisk kost en till två dagar i veckan, samt MSC-certifierad fisk och närproducerat kött. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi lagar maten från grunden och råvarorna produceras så nära förskolan som möjligt. Vi strävar efter att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och producerade nära förskolan.

Vår vision

Alla är lika viktiga.

Vi vill att barnen ska vara i centrum och ha en lustfylld och lärorik tid på förskolan. Du ska känna dig trygg och nöjd när du lämnar ditt barn hos oss.

Hos oss är barnen delaktiga i sitt lärande, med pedagogerna som medforskare och inspiratörer.

Vår verksamhet

På Trombonen ser vi oss som ett hus och arbetar ofta med öppna dörrar mellan avdelningarna. Vi möts också i gemensamma utrymmen och aktiviteter under dagen. Alla barn, föräldrar och pedagoger i huset får på så sätt möjlighet att lära känna varandra. Det ger trygghet, ett gott samarbete och underlättar övergångar mellan avdelningar.

Vi arbetar för en likvärdig förskola där Triolens alla förskolor erbjuder samma grundförutsättningar. Utöver denna grund finns skillnader med hänsyn till enskilda barn och aktuella barngrupper.

Vi arbetar förebyggande med likabehandling. Till exempel har vi skapat trivselregler tillsammans med barnen. Eftersom de har hjälpt till att skapat reglerna är det lätt att diskutera hur man ska bete sig mot varandra i det dagliga samspelet.

Vi arbetar i projekt med teman, där barnens intressen och tankar får styra arbetet. Vi använder oss också av pedagogisk dokumentation.

Tillsammans med barnen utvecklar vi våra lärmiljöer. Det gör att vi kan följa, utmana och inspirera dem i deras lärande, utforskande och utveckling. Barnen känner ett större ansvar för det de fått vara med och skapa. Extra fokus lägger vi på konstruktions- och skapandemiljöerna och det arbete som pågår där. Det betyder att vi tillsammans med barnen bygger saker både inne och ute, av alla material man kan tänka sig. Närheten till skog och natur ger också barnen många chanser till utforskande och lärande.

Pedagogerna har deltagit i utbildningen Språk och Lärande och vi arbetar språkmedvetet och språkutvecklande, så väl genom planerade aktiviteter som i vardagen.

Trombonens dokument

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 286.9 kB)

Kvalitetsredovisning 2015PDF (pdf, 384.8 kB)

Mer om Trombonen

Adress:

Mathilda Jungstedts gata 72
603 76 NORRKÖPING

011-15 2300

Skicka E-post

Beskrivning: Barnsyn, miljö, eget kök, kunskapssökande, erfarenhetsutbyte

Antal elever: 37

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Nyberg Dahl

Hitta till Trombonen