Tintomara

Tintomaras förskola är belägen i natursköna Krokek och ingår i spåret Kolmårdens förskolor. Våra dagar är fyllda av lustfyllt lärande i naturen!

Barnen i fokus

Skapande aktiviteter är något som vi ser som viktiga pedagogiska verktyg för att stärka barnens lärande. Vi arbetar mycket med sång, musik, rytmik, rörelse, rim, ramsor och sagor.

Vår närhet till skogen nyttjar vi flitigt och under våra skogsutflykter ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och att utforska uterummet.

Vår personal

Vi ingår i ett utvecklingsarbete omkring NO/Teknik och matematik, samt arbetar enligt ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.

Vi pedagoger är medupptäckare och lär oss tillsammans med barnen.

Vår miljö

Sedan november 2011 huserar i ett helt nybyggt hus med en fantastisk, nyskapad gård med närhet till skog och vatten.

Vi har en egen kokerska och ingår i projektet S.M.A.R.T-mat med:

  • S törre andel vegetabilier
  • M indre antal tomma kalorier
  • A ndelen ekologiskt ökar
  • R ätt kött och grönsaker
  • T ransportsnålt

Förskolan Tintomara bär sitt namn efter ett sagoväsen, som rör sig i skogarna kring Kolmården i Carl Jonas Love Almqvists verk Drottningens juvelsmycke.

Dokument

ArbetsplanPDF (pdf, 58.3 kB)

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 51.5 kB)

Mer om Tintomara

Adress:

Torsvägen 15
618 33 KOLMÅRDEN

011-15 68 86

Skicka E-post

Beskrivning: Skog, eget kök, teknik, matematik, S.M.A.R.T- mat

Antal elever: 96

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Janette Åström

Hitta till Tintomara