Tingsbröten

Tingsbrötens förskola ligger i natursköna nedre Svärtinge nära Glans strand. Tingsbröten och Lillbröten bildar tillsammans en förskola. På Lillbröten går de yngsta barnen (1-3 år) och på Tingsbröten de äldre (3-5 år).

Arbetssätt

Hos oss är leken barns naturliga sätt att lära. Ett medvetet bruk av leken präglar vår verksamhet. Vi arbetar temainriktat med matematik/språk och har ett Reggio Emilia inspirerat tänk kring det kompetenta barnet och genom dokumentation kan vi möta och följa upp barnen i sin utveckling.

Inne- och utemiljön

På Lillbröten kan vi erbjuda en miljö där barnen kan känna trygghet, glädje och omvårdnad. Barnen ska ges förutsättningar för utveckling och lärande i en inspirerande och utmanande lekmiljö.

S.M.A.R.T-mat

Här på Lillbröten får vi vår mat från Svärtingehus kök. Maten tillagas efter SMART-mat konceptet vilket innebär följande:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre utrymme för "tomma kalorier"
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt köttval, rätt grönsaksval
  • Transportsnålt

Mer om Tingsbröten

Adress:

Finspångsvägen 559
605 60 SVÄRTINGE

011-15 54 63

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, matematik, språk, Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, S.M.A.R.T-mat

Antal elever: 91

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Elin Adborn

Hitta till Tingsbröten