Tamburinen

Tamburinens förskola ligger i Klockaretorpet och bildar Triolens enhet tillsammans med förskolorna Trombonen, Dragspelet och Borgen. Förskolan består av två avdelningar indelade i en äldre och en yngregrupp på Grodan och Snigeln.

Vår vision - alla är lika viktiga

På vår enhet drivs vi av stark vilja och engagemang att utveckla den pedagogiska verksamheten. Därför är trygghet, delaktighet och utveckling viktiga värden för oss. Hos oss har alla barn, vårdnadshavare och medarbetare något att bidra med, och därför är alla lika viktiga. Vi vill att barnen ska vara i centrum och ha en lustfylld och lärorik tid på förskolan. Du som förälder ska känna dig trygg och nöjd när du lämnar ditt barn hos oss.

Vår verksamhet

Vi arbetar med ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi har ett visst tema under en längre tid och i olika gruppkonstellationer. Detta för att barnen ska få möjlighet att möta många olika sätt att tänka, resonera och undersöka på. Projekten bygger alltid på barnens intressen, nyfikenhet och behov. Pedagogernas förhållningssätt utgår från att inspirera och agera medforskande pedagoger.

Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg för demokratisk dialog där barnens och föräldrarnas röster blir synliga i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Miljö och verksamhetsinnehåll styrs utifrån verksamhetsidén för Norrköpings förskolor. Våra miljöer ska vara lockande och utmanande för barnens alla sinnen. I våra lekande och lärande miljöer bygger vi grunden till barnens lust att lära, för att på bästa sätt förbereda dem för det livslånga lärandet.

Mer om oss

Våra lokaler är en del av Tamburinens skola, vilket gör att det inte är så stort steg för barnen att börja skolan. Vi har även en gemensam innergård med förskoleklassen, vilket gör att många barn känner varandra och detta skapar en nyfikenhet inför skolstarten. Eftersom förskolan endast består av två avdelningar har vi ett nära samarbete med både kollegor och vårdnadshavare. Detta gör att alla barn, föräldrar och pedagoger känner varandra och det skapar trygghet. Tamburinens förskola ligger precis intill skogen, vilket gör att vi vistas mycket i naturen, som blir en naturlig del av verksamheten.

På vår förskola arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar mat från Tamburinens skolkök. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi strävar efter att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och producerade så nära förskolan som möjligt.

Samverkan med föräldrar

Hos oss är föräldrasamverkan viktig och därför har vi valt att ha en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med i verksamheten och deltar i det mesta. Vi tror att en föräldraaktiv inskolning leder till trygga och tillitsfulla relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Första måndagen i månaden tar vi emot föräldrar som är nyfikna på våra förskolor och på vår verksamhet. Vill du hälsa på? Ring oss innan och meddela att du kommer.

Tamburinens dokument

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 312.1 kB)

KvalitetsredovisningPDF (pdf, 384.8 kB)

Mer om Tamburinen

Adress:

Mathilda Jungstedts g 201
603 78 NORRKÖPING

011-15 27 80

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 34

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Nyberg Dahl

Hitta till Tamburinen