Tamburinen

Tamburinens förskola ligger i Klockaretorpet i ena änden av Tamburinens skola. Förskolan består av 2 avdelningar och cirka 34 barn. Barnen är indelade i äldre och yngregrupp. Tamburinen är en av fyra förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Tamburinen, Dragspelet, Pianot och Trombonen.

Vi får mat från Tamburinens kök, den lagas utifrån kommunens kostriktlinjer. Med det avses att man strävar efter att den ska innehålla hög andel vegetarisk kost, vara närproducerad och ekologisk.

Vår vision

Alla är lika viktiga.

Vi vill att barnen ska vara i centrum och ha en lustfylld och lärorik tid på förskolan. Du ska känna dig trygg och nöjd när du lämnar ditt barn hos oss.

Hos oss är barnen delaktiga i sitt lärande, med pedagogerna som medforskare och inspiratörer.

Vår verksamhet

Vi arbetar för en likvärdig förskola där Triolens alla förskolor erbjuder samma grundförutsättningar. Utöver denna grund finns skillnader med hänsyn till enskilda barn och aktuella barngrupper.

Vi arbetar förebyggande med likabehandling. Till exempel har vi skapat trivselregler tillsammans med barnen. Eftersom de har hjälpt till att skapat reglerna är det lätt att diskutera hur man ska bete sig mot varandra i det dagliga samspelet.

Vi arbetar i projekt med teman, där barnens intressen och tankar får styra arbetet. Vi använder oss också av pedagogisk dokumentation.

Tillsammans med barnen utvecklar vi våra lärmiljöer. Det gör att vi kan följa, utmana och inspirera dem i deras lärande, utforskande och utveckling. Barnen känner ett större ansvar för det de fått vara med och skapa. Extra fokus lägger vi på konstruktions- och skapandemiljöerna och det arbete som pågår där. Det betyder att vi tillsammans med barnen bygger saker både inne och ute, av alla material man kan tänka sig. Närheten till skog och natur ger också barnen många chanser till utforskande och lärande.

Pedagogerna har deltagit i utbildningen Språk och Lärande och vi arbetar språkmedvetet och språkutvecklande, så väl genom planerade aktiviteter som i vardagen.

Tamburinens dokument

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 312.1 kB)

KvalitetsredovisningPDF (pdf, 384.8 kB)

Mer om Tamburinen

Adress:

Mathilda Jungstedts g 201
603 78 NORRKÖPING

011-15 27 80

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 34

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Nyberg Dahl

Hitta till Tamburinen