Tallgården

Tallgårdens förskola är en mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Nordantill. Tillsammans med Kastanjegården, Mariagården, Musköten och Tuppens förskola, ingår Tallgården i Nordantills förskolor. Tallgårdens förskola ligger centralt och har nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek.

Vår vision

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolans ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

Vår verksamhet

Vi har ett tema- och projektinriktat arbetssätt där barn får förutsättningar att utvecklas och lära sig tillsammans med varandra. Vi arbetar för att skapa miljöer som bjuder in till lek och samspel, där möjligheter för undersökande och utforskande kan pågå över dagen. Barns utveckling och lärande synliggörs i den pedagogiska dokumentationen, som också ligger till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare på vår förskola har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barnet, föräldrar familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Mer om Tallgården

Adress:

Kungsgatan 20
602 20 NORRKÖPING

072-748 49 28

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 27

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Malin Löberg

Hitta till Tallgården