Taborsberg

Förskolan Taborsberg ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform.

Vi vill välkomna dig

till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

“Det händer på Haga nu och här vi lyssnar, leker och lär”

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är inspirerat av tankarna inom Reggio Emilia som fokuserar på det resursstarka och kompetenta barnet. Vi arbetar i projekt där vi tillsammans utforskar vår omvärld utifrån olika fokus som barnen visar intresse för. Hos oss är hundraspråkligheten, barns olika uttrycksformer, viktiga, varför vi jobbar med uttryck som skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans och tecken som stöd.

På Taborsberg är barnen fördelade i åldershomogena grupper. På Topasen och Smaragden finns barn i åldrarna 1-3 år och på Rubinen finns våra 4-5-åringar. Taborsberg har en egen kokerska som lagar vår goda mat.

Taborsbergs dokument

Vår värdeplattformPDF (pdf, 208.5 kB)

Info om LikabehandlingsplanenPDF (pdf, 6.8 kB)

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 79.5 kB)

FöräldraenkätPDF (pdf, 105.1 kB)

Qualis granskningsrapport 2014PDF (pdf, 380.6 kB)

Mer om Taborsberg

Adress:

Taborsbergsvägen 29
602 13 NORRKÖPING

15 19 93

Beskrivning: Eget kök, nyrenoverade lokaler

Antal elever: 118

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Lejla Sultanic


Smaragden:
011-15 19 36

Topasen:
011-15 19 86

Rubinen:
011-15 19 93

Pärlan:
072-59 91 393

Administration:
Anita Larsson
011-15 28 55

Hitta till Taborsberg