Strandgården

Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar.

City förskolor

City förskolor är ett samlingsnamn för fem förskolor. Hatten och Hantverkaren har Jessika Rask som ansvarig förskolechef.

På Flagglinan, Lokatten och Strandgården är Pernilla Johqansson ansvarig förskolechef.

Förskolorna ligger centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen och alla museum, bibliotek samt sevärdheter.

Vi är en mångkulturell verksamhet och arbetar medvetet med jämställdhetsfrågor och likabehandlingsarbete.

Vi har en kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder alla medarbetare för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla våra barn!

Vision

Barnen ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. De ska känna sig trygga, delaktiga och respekterade.

Föräldrarna ska känna trygghet i att lämna sina barn på förskolan. De ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten.

Personalen ska tycka att det är roligt att gå till sin arbetsplats. De ska trivas och känna att de utvecklas. De ska känna ansvar, inflytande och delaktighet. Ha respekt och förtroende för varandra. Vara professionella i sitt arbete med barn, föräldrar och kollegor.

Strandgårdens dokument

Mer om Strandgården

Adress:

Saltängsgatan 19
602 22 NORRKÖPING

072-748 49 26

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 31

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Pernilla Johansson

Hitta till Strandgården