Stationsgärdet

Stationsgärdets förskola ligger i centrala Åby. Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper. Med de minsta för sig, mellanbarn för sig och de största för sig. Tillsammans har vi cirka 80 barn och är 14 engagerade pedagoger.

Vår vision

Vi har bra miljöer för lärande och lek både inomhus och utomhus där tyngdvikten ligger på skapande och utforskande material. Miljöerna är anpassade för de olika åldersgrupperna och vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi arbetar aktivt för att barn och föräldrar skall vara delaktiga. Läroplanens områden som bland annat rörelse, drama, matematik, naturvetenskap/teknik, språk, sång och musik är naturliga inslag i vår vardag.

"Fredagskul"

Varje fredag har vi fredagskul hela förskolan tillsammans. En avdelning i taget ansvarar för att planera aktiviteten. På fredagskul brukar det bli musik, drama och rörelse. Fredagskul bidrar till en gemenskap i hela huset där alla barn och vuxna lär känna varandra. Traditioner som valborg, midsommar och julgransplundring har vi tillsammans.

Grön förskola

Vi har en egen kock som har god kunskap om allergier och lagar maten från grunden. Vi har fått utnämningen Grön förskola vilket innebär att vi uppfyller kraven på ett medvetet förhållningssätt när det gäller miljöfrågor och miljöplan.

Mer om Stationsgärdet

Adress:

Krusenhofsvägen 100
616 32 ÅBY

011-15 62 12

Skicka E-post

Beskrivning: Grön förskola, rörelse, drama, matematik, naturvetenskap, teknik, språk, sång, musik, eget kök

Antal elever: 70

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Johansson

Hitta till Stationsgärdet