Sörgården

Vår förskola ligger mitt i Skärblacka med närhet till naturen. Verksamheten och våra lek- och lärmiljöer utgår från barnens behov, intressen och olika sätt att lära. Här får barnen möjlighet till många olika aktiviteter, som till exempel rörelse, musik, drama, skogsvistelser och skapande.

Vår verksamhet

Barnen får på ett lekfullt sätt möta matematik, naturvetenskap och teknik. Vi lägger stor vikt vid barns språk och kommunikation och samspel med andra.
Leken får också ta stor plats hos oss.

Vi arbetar med ett tema som heter ”Världen behöver en ny berättelse”, det innebär att vi har ett stort miljötänk, vi arbetar mycket med naturmaterial och återanvändning. Vi arbetar tematiskt med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt synsätt.

Vårt förhållningssätt

Här har alla människor, liten som stor, lika värde oavsett bakgrund. Vi har ett positivt förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på möjligheter och färdigheter hos barnen. Ömsesidig respekt gentemot varandra präglar vår verksamhet.

Barn kan – om de får chansen att visa det.
Barn är unika – om de får vara det.
Barn är sociala – om de befinner sig i en trygg och tillåtande miljö.

Mer om Sörgården

Adress:

Finkvägen 6
617 32 SKÄRBLACKA

011-15 54 06

Beskrivning: Trygghet, utevistelse och hållbarhet

Antal elever: 72

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Johanna Martinsson


Blåbäret och Lingonet (yngre barn):
072-599 13 86

Smultronet och Hallonet (äldre barn):
072-599 13 87

Hitta till Sörgården