Solrosen

Solrosen är en förskola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Vi finns i området Vidablick. Här har vi nära till natur, skog och bibliotek. Det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik, vi har nära till 3:ans spårvagn.

Förskolan Solrosen renoverades och byggdes till under 2011/2012. Vi fick också en större gård som inbjuder till lek och erbjuder utmaningar för alla åldrar. Vi fick även matsal och tillagningskök där vår kock Therese lagar god och näringsriktig mat. Therese följer Norrköpings kommuns ”Riktlinjer för kosten inom verksamheter för barn och ungdom”. Hon har även god kännedom om specialkoster.

Vår vision

Vi arbetar utifrån visionen ”En förskola i tiden” där alla får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi ser förskolan som en naturlig plats för barnets lärande. För att nå vår vision arbetar vi aktivt med att utveckla förskolans lärmiljöer, både inom- och utomhus.

Vårt uppdrag

Verksamheten utgår från vårt styrdokument, läroplan för förskolan (Lpfö98/10) där omsorg och lärande bildar en helhet, med leken som grund och barnet i centrum. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vara rolig, trygg och lärorik för alla.

Vår värdegrund

På Solrosen arbetar vi för allas lika värde. Alla ska få säga sin åsikt, bli lyssnad på och vara delaktig i verksamheten.

Våra ledord är:

Trygghet - Det skapar vi genom god kontakt mellan barn, pedagoger och föräldrar. Vi har en tydlig organisation där alla är förtrogna med våra regler och rutiner.

Gemenskap – Vi arbetar för ett bra samarbete mellan föräldrar, barn och pedagoger. Alla känner sig respekterade, visar respekt och empati.

Nyfikenhet – Vi är lyhörda för barnens vetgirighet och utforskar världen tillsammans.

Lärande – Vi erbjuder en inspirerande och utmanande lärmiljö som ger möjlighet till lek och samspel.

Kunskap – Vi utforskar och söker kunskap tillsammans med barnen och tar tillvara allas kompetenser.

Glädje – Vi bemöter varandra med positivitet, glädje och respekt.

Verksamheten

Solrosen består av tre avdelningar; Nyckelpigan, Myran och Fjärilen. På Nyckelpigan finns de yngsta barnen, 1-2 år och på Myran går barn mellan 2-3 år. Båda avdelningarna har 15 barn inskrivna. På Fjärilen är det 42 barn i åldrarna 3-5 år, barnen är indelade i två hemvister.

Föräldrasamverkan

Vi arbetar för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. På dessa möten medverkar förskolechefen samt två pedagogrepresentanter från förskolan. Vi vill att alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten.

Campusförskola

Vi tar emot studenter från lärarprogrammet. Som Campusförskola håller vi oss ständigt uppdaterade genom att vi får ta del av ny litteratur och den senaste forskningen. Att ta emot studenter är ett engagerande, stimulerande och utvecklande arbete.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till Nyckelpigans avdelning för att få mer information eller för att boka ett besök. Välkommen!

Solrosens dokument

Mer om Solrosen

Adress:

Ägogången 26
602 11 NORRKÖPING

011-15 77 69

Skicka E-post

Beskrivning: Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Fokusområden: Språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Projektinriktat arbetssätt.

Antal elever: 73

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Mattias Appelqvist


Avdelningar och kök:

Nyckelpigan: 011- 15 77 69
Myran: 011- 15 77 69
Fjärilen Gul: 011- 15 77 69
Fjärilen Blå: 011- 15 77 69
Kök: 011- 15 77 69

Hitta till Solrosen