Solgläntan

Solgläntans förskola ligger i Fredriksdalsområdet, relativt nära city. Vi har nära till buss och spårvagn. Vi har stora och bra lokaler och flera gårdar att leka på. Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, vi ser barnet som kunnigt och kompetent. Ett barn som kan, är respekterad för den person den är. Solgläntans förskola bildar en enhet tillsammans med Lagerlunda och Smultronets förskolor samt Sandbyängs familjecentral

Leken är en central del i vår grundverksamhet som bygger på vardagsnära aktiviteter och genom att arbeta med teman erbjuder vi barnen möjligheter att tillsammans lösa problem samt samarbeta med varandra.

Vi lägger stor vikt vid förskolans yttre och inre miljö. Vi förändrar den så att den ska passa den aktuella barngruppen. Den förses med nytt, inspirerande material.

Organisation

Hos oss arbetar nio pedagoger, de flesta är förskollärare, några är barnskötare. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och i år ligger fokus på pedagogisk dokumentation och barns delaktighet och inflytande. Solgläntan har, till hösten 2014, plats för 54 barn, med två avdelningar för de yngre barnen, Solen och Stjärnan, och en avdelning för de äldre barnen, Månen.

Solgläntans dokument

Verksamhetside.pdfPDF (pdf, 3.5 MB)

Mer om Solgläntan

Adress:

Ståhlbomsgatan 14
602 23 NORRKÖPING

011-15 24 13

Beskrivning: Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, matematik, NO/teknik

Antal elever: 54

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Kicki Fransson

Hitta till Solgläntan