Solbacken

Solbacken ligger i natursköna Norsholm, beläget mellan Norrköping och Linköping.

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16), Norrköpings förskolors verksamhetsidé och våra lokala mål. Vår vision är bland annat att lägga grunden för ett livslångt, lustfyllt lek och lärande.

Vår likabehandlingsplan är ständigt närvarande i vardagens arbete. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans och av varandra i samspel med miljö och material. Tillsammans med medforskande pedagoger ges barnen möjlighet att upptäcka och utforska.

Barnen har delaktighet och inflytande i verksamheten, miljö och verksamhet anpassas utifrån barnens intresse. Vi arbetar mycket med språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, uteverksamhet samt estetisk verksamhet.

Vi använder oss av olika dokumentationsverktyg för att barn och pedagoger ska ges möjlighet att synliggöra och reflektera över samt komma vidare i sitt lärande.

Vi har tillgång till en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna och stöttar i att driva det pedagogiska arbetet framåt. Vid behov har vi också tillgång till specialpedagog med inriktning mot språk och kommunikation.

Tema

Norsholm/Kimstads förskolor arbetar från hösten 2016 med tema ”Världen behöver en ny berättelse".

Inom vårt tema vill vi verka för att vår förskola genomsyras av tanken på en hållbar framtid. Med hopp och framtidstro arbetar vi tillsammans för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Våra hus

Solbackens förskola är förlagd i två hus, Solbacken där tre avdelningar finns, två för barn 1-3 år, en för barn 3-5 år.

Vårt andra hus ligger ett kvarter bort och är en avdelning med barn i åldern 3-5 år.

Eget kök

Vi arbetar enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer.

På Solbacken lagas det god och näringsriktig mat, det mesta lagas från grunden. Vi använder KRAV/ ekologiskt/närodlat så mycket som möjligt. Menyn varieras efter säsong och vi blandar svensk husmanskost med nya influenser. På soppdagarna bakar vi eget bröd. Grönsaksfat serveras varje dag. Matsedeln hittar du på vår blogg.

Genvägar

Ansökan om barnomsorg

På Min sida kan du ansöka om förskoleplats, ange ändrad inkomst, ändra närvarotid med mera.

Mer om Solbacken

Adress:

Charlottes väg 2
610 21 NORSHOLM

011-545 25

Skicka E-post

Beskrivning: Hållbar framtid, naturvetenskap, teknik, likabehandling, språk och kommunikation, utvecklingspedagog, eget kök

Antal elever: 83

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Gunilla Wahlberg

 

Avdelningar

Körsbäret, Smultronet
Vinbäret
011-545 25

Lingonet
011-15 27 86

Hallonet
Västerbyvägen 17, Norsholm
011-542 57

Hitta till Solbacken