Söderhavet

Söderhavet är en liten, mångkulturell förskola i södra Hageby, som tillsammans med Ripans förskola bildar en enhet. Vi samarbetar med Önskestjärnan, Sadelmakaren och Hageby öppna förskola och turas till exempel om att ha sommaröppet.

Förskolan ligger bredvid Vrinneviskolan och har en egen gård. Från förskolan tar det bara fem minuter att gå till Vrinneviskogen. Vi har två avdelningar, en för barn i åldrarna 1-3 år och en för barn i åldrarna 3-6 år. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna vilket ökar tryggheten för barnen då de känner all personal.

På Söderhavet är vi utomhus mycket och utnyttjar närheten till skogen genom att gå dit regelbundet en till två gånger i veckan. Där får barnen röra på sig samtidigt som de lär sig om bland annat natur, miljö och matematik. Vi arbetar medvetet med frågor som gäller miljön.

Söderhavet är en Campusförskola. Det innebär att vi samarbetar med Lärarprogrammet och tar emot förskollärarstudenter från universitetet.

Söderhavets dokument

VisionPDF (pdf, 6.7 kB)

Mer om Söderhavet

Adress:

Målaregatan 4
603 62 NORRKÖPING

011-15 24 40

Beskrivning:

Antal elever: 36

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Rektor
Anna Rydberg


Avdelningar
Solen 1-3 år
Havet 3-5 år

Hitta till Söderhavet