Slätmon

Förskolans läge mitt i naturen ger inspiration att jobba med naturen. Vi vistas mycket utomhus och vill lära barnen vara rädda om vår miljö.

Vår vision

  • Vi vill ge barnen flygkraft och vingar som bär
  • Vi synliggör det kompetenta barnet och dess inneboende lust att lära och utforska
  • Vi har inbjudande och utforskande lärmiljöer med medforskande och tillåtande pedagoger
  • Vi har en trygg miljö där man känner tillit och respekt för pedagoger, barn och föräldrar

Pedagogerna på Slätmon vill erbjuda en innehållsrik pedagogisk miljö där barnen kan utforska och bli kreativa i inspirerande lärmiljöer. Verksamheten ger rika möjligheter till kreativitet där materialet och lärmiljöerna inbjuder till olika utmaningar. Vi vill synliggöra barnens lärande genom pedagogisk dokumentation – för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Mat

Maten tillagas i skolköket. Vi får mat enligt S.M.A.R.T-modellen.

S.M.A.R.T. står för:

S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel ”tomma kalorier”
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt

Mer om Slätmon

Adress:

Utsiktsvägen 49
605 70 SVÄRTINGE

011-15 54 60

Skicka E-post

Beskrivning: Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, nära till skog

Antal elever: 54

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Cecilia Wenner

Hitta till Slätmon