Skogsgläntan

Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden med nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

Vikbolandets förskolor

Vi på Vikbolandets förskolor har en gemensam vision med gemensamt arbetssätt, övergripande mål, fokus och inriktning som gör att vi tillsammans kan föra utvecklingen framåt.

I nätverk, pedagogiska samtal, diskussionsgrupper, har vi möjlighet att reflektera tillsammans och ta vara på varandras kompetenser. Vi arbetar med olika verktyg för att dokumentera barns lärande och utveckling med syftet att göra det synligt och förståeligt för barnen. Barnen är delaktiga. Våra förskolor har en trygg arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Dokument

Mer om Skogsgläntan

Adress:

Björklundsvägen 23
605 91 NORRKÖPING

011-15 79 00

Skicka E-post

Beskrivning: Lärande genom språk, natur, lek och samspel.

Antal elever: 120

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Louise Reuterstrand

Hitta till Skogsgläntan