Skatten

Skattens förskola ligger i Navestad och har sex åldersnära avdelningar för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan invigdes i februari 2017 och är byggd så att den bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute.

Fina lokaler och eget kök

I mitten av huset finns en samlingsplats som vi kallar för Hjärtat. Här finns bibliotek, utrymme för rörelse och plats att äta våra måltider. Våra kockar lagar maten från grunden och bakar dessutom allt bröd som vi äter på förskolan i vårt eget kök.

Fyra avdelningar ligger runtom Hjärtat och på andra våningen finns två avdelningar för äldre barn. Varje avdelning har tillgång till en ateljé för skapande, där barnen får prova att använda många olika typer av material. I Hjärtat finns även ett ateljékök, där barnen till exempel kan baka.

Utemiljö

Naturen har fått styra över hur vår gård ska se ut. Gården har därför flera nivåer och är en spännande miljö som bjuder in till lek.

Alla är olika och värdefulla

Vi värdesätter mångfald och olikheter och tar vara på varandras olikheter. På Skattens förskola är avdelningarnas namn uppkallade efter värdefulla ädelstenar med olika utseende, egenskaper, färger och former. Namnen symboliserar förskolans syn på mångfald och olikheter, som vi ser som en styrka och tillgång.

Lokala dokument

Genvägar

Ansökan om barnomsorg
Blanketter
Matsedel

Jobba hos oss

Jobba som pedagog i Norrköpings kommun

Mer om Skatten

Adress:

Spelmansgatan 8
603 66 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 102

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Emma Lilienberg

Hitta till Skatten