Simonstorp

Simonstorps förskola än en landsbygdsförskola och har tillgång till en härlig natur. Vi har skogen runt hörnet och sjön alldeles intill. Vi har en stor varierad gård med mycket plats för lek och lärande. Dessutom bedriver vi verksamheten i ett härligt, gammalt hus med mycket charm.

Läs mer om Simontorps förskola på vår blogg

Nära till natur

Förskolan är placerad i utkanten av ett lugnt villaområde med närhet till skog och sjö. Vi har för närvarande 28 barn i åldrarna 1-5 år och bildar en avdelning. Barnen ingår sedan i åldersnära grupper.

Vi nyttjar vår underbara natur genom att ha många aktiviteter utomhus såsom måltider, samlingar, miniröris med mera. Dessutom sover barnen utomhus året om. Vår gård har en varierad terräng, med öppna ytor och samtidigt buskage och växtlighet. Detta inspirerar och utvecklar barnens lek. Gården ger möjligheter till miljöer där barnen kan utforska och undersöka med hjälp av sina sinnen.

Små barns fysiska sätt att undersöka/utforska omvärlden ger möjligheter att befästa grundläggande matematiska och fysikaliska begrepp. Skogen och sjön, som vi besöker kontinuerligt, utvecklar barnens tänkande och motorik, men syftet är också att medvetet arbeta med att utveckla barnens miljötänkande.

Förskolans läroplan lägger grunden för hela vår verksamhet och vi har valt att omsätta uppdraget genom att arbeta projektinriktat där barnens intressen, nyfikenhet och upptäckarlust ska stå i fokus.

Leken är viktig

Vi lämnar mycket utrymme till den fria leken bland annat för att uppmuntra barnens fantasi och ge dem möjlighet att skapa en positiv barnkultur. I leken får barn erfarenhet av både samförstånd och konflikter och lär sig därmed olika strategier för samarbete och konfliktlösning.

För oss är det viktigt att betona att barn är kompetenta och kreativa.

Vår vision

Som medupptäckare fångar vi allas nyfikenhet med trygghet och glädje tillsammans.

Campusförskola

Vi tar emot studenter, för att utvecklas och hålla oss informerade om det senaste inom utbildning och utveckling. Det innebär också att vi får möjligheter att reflektera över vår egen yrkesroll och dessutom sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Mer om Simonstorp

Adress:

Rodgavägen 1-5
616 91 ÅBY

011-15 65 72

Skicka E-post

Beskrivning: Skog, sjö, språk, matematik, NO, motorik, utomhuspedagogik, teknik, estetik

Antal elever: 21

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Johansson


 

Hitta till Simonstorp