Silverdansen

Vi på Silverdansens förskola har ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt utifrån förskolans läroplan med fokus och inriktning som gör att vi tillsammans kan föra utvecklingen framåt. I nätverk, pedagogiska samtal, diskussionsgrupper, har vi möjlighet att reflektera tillsammans och ta vara på varandras kompetenser. Vi använder pedagogisk dokumentation som en naturlig del i verksamheten, som synliggör barnens lärande och lärandeprocess. Barnen är delaktiga i den pedagogiska processen. Vår förskola har en trygg arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Hos oss är alla värdefulla

 • Trygghet är ledordet på Silverdansens förskola och vi skapar förutsättningar för trygga barn.
 • Vi strävar efter att skapa en öppen och positiv miljö för föräldrar, barn och pedagoger.
 • Vi är pedagoger som ser till allas lika värde och utgår ifrån dem.

Inskolning

För att ditt barn ska bli så tryggt som möjligt hos oss, lära känna oss pedagoger och de andra barnen, är det viktigt att du som förälder till en början är med ditt barn i förskolan. För yngre barn är det extra viktigt att få bli trygg i en ny miljö i sin egen takt. En inskolningsperiod på två veckor är vanligt, men vi utgår alltid från barnens behov.

Organisation

På Silverdansen finns arbetslag A och B med avdelningarna Ankaret, Albatrossen, Biet och Blåbäret som bildar en enhet med gemensam gård. Sedan har vi arbetslag C och D med avdelningarna Cirkeln Gröna och Gula, Droppen och Druvan som bildar en enhet med gemensam gård. Arbetslag E med avdelningarna Eken och Enen i paviljongerna bildar en enhet med gemensam gård. Arbetslag F och G med avdelningarna Fjäril Gröna och Blå och G i paviljongerna bildar en enhet med gemensam gård.

Sjuka barn

Generellt kan man säga att det är barnets allmäntillstånd, d.v.s. hur barnet äter, sover, orkar delta i de ordinarie aktiviteterna som ska avgöra när ett barn ska vara hemma från förskolan. Barn som har smittsamma sjukdomar t.ex. magsjuka eller impetigo (svinkoppor) ska vara hemma tills de är helt friska/smittfria. Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkning/diarré.

Föräldrasamverkan

Informationsmöte för nya familjer

 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • Samtal efter inskolning
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten

Vi vill att ni ska trivas hos oss på Silverdansens förskola. Samarbetet ger dig som förälder möjlighet att få insyn i verksamhet och planering. Tveka inte att fråga om ni undrar över något.

Vistelsetid

Barnen har rätt till barnomsorg under föräldrars studie/arbets- och restid. De har också rätt att gå i förskolan om föräldern är sjukskriven. Barn som har föräldralediga eller arbetssökande föräldrar har rätt till korttidsplats, 15 timmar per vecka. Barnen går 3 dagar per vecka tisdag, onsdag och torsdag mellan 9-14.

Planeringsdagar

Förskolan stänger två gånger per år, då personalen fortbildar sig och planerar. Vi meddelar datumen två månader i förväg så att ni hinner ordna omsorg på annat sätt.

Tystnadsplikt

All personal inom barnomsorgen har tystnadsplikt och det innebär att personalen inte får föra vidare information som berör familjens integritet. Vi har dock anmälningsplikt som gör att vid misstanke kan tystnadsplikten komma att brytas.

Kom-ihåg-lista

 • Kläder efter väder. Ditt barn behöver ha regnkläder, stövlar, solhatt och solkräm samt extrakläder till förskolan.
 • Det är bra om ni märker barnens kläder.
 • Meddela alltid frånvaro, sjukdom och tillfällig ändring av vistelsetid i så god tid som möjligt. Ring dagen innan barnet kommer tillbaka.
 • Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet, meddela det i förväg.

Mer om Silverdansen

Adress:

Silverringen 20
603 69 NORRKÖPING

Beskrivning: Språk, trygghet, naturvetenskap, matematik

Antal elever: 134

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Janette Åström

Silverdansens grundskola

Hitta till Silverdansen