Säterdal

Säterdals förskola består av tre avdelningar med plats för 19 barn/avdelning, ålder 1-5 år. Förskolan ligger i övre Svärtinge med sin unika natur och miljö som är både inbjudande och utmanande. Där ges stora möjligheter att träna och utveckla kompetenser för så väl barn som pedagoger.

Vår vision

Vi ska vara lyhörda och ta vara på barnens idéer och intressen. Barnen erbjuds prova nya saker och att våga göra på olika sätt. Vi ser olikheter som en tillgång i arbetet.

Vi ska ha en föränderlig och tillåtande miljö, anpassad utifrån barnens behov och utveckling. Material av olika slag ska finnas tillgängligt och vara inbjudande, ute som inne. Det skapar lust och nyfikenhet att prova nya tekniker, komma på egna idéer och problemlösningar, vilket utvecklar fantasin och kreativiteten. Vi pedagoger ska vara lyhörda för att utveckla barnens kompetenser.

Barnen får lära sig att samarbeta och ta eget ansvar utifrån det enskilda barnets förmåga. Vi strävar efter att varje barn ska känna trygghet när de är på förskolan och utveckla en god självkänsla. När de slutar hos oss vill vi att de ska veta hur man är en bra kamrat och ha en nyfikenhet på ett fortsatt lärande.

Mat

Maten tillagas i skolköket. Vi får mat enligt S.M.A.R.T-modellen.

S.M.A.R.T står för:

S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel ”tomma kalorier”
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt

Mer om Säterdal

Adress:

Slätmostigen 5
605 70 SVÄRTINGE

011-15 54 61

Skicka E-post

Beskrivning: Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, nära till skog

Antal elever: 51

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Cecilia Wenner

Hitta till Säterdal