Ripan

Ripan är en mångkulturell förskola som ligger i södra Hageby. Vi har en inbjudande gård och ett attraktivt läge med närhet till Vrinneviskogen.

Ripan bildar tillsammans med Söderhavet en enhet. Vi samarbetar med Önskestjärnan, Sadelmakaren och Hageby öppna förskola och har gemensam vision med kärnvärderingar och gemensamt tema.

Vår vision

”Förskolor för alla i det livslånga lärandet” Barnen ges nya utmaningar. Positiva relationer byggs när barn och pedagoger tillsammans utforskar, samarbetar och reflekterar och barnens idéer och handlingar övas och prövas. Mångfald och olikheter ser vi som en tillgång. Ripan erbjuder en rolig och inspirerande miljö. Vi vill att varje barn utvecklar sin lust, nyfikenhet och förmåga att leka och lära. I vår närliggande skog utmanas barnen till lärande om natur, miljö och matematik. I skogen och på gården stimuleras barnens rörelsebehov och motorik.

Språkutveckling

Vi stimulerar barnens språkutveckling med sagor, sång, rim och ramsor, bilder och kroppsspråk. Hos oss finns kompetens att arbeta med tecken som stöd. Vi har utbildning i språk och lärande.

Ripans dokument

Vår visionPDF (pdf, 6.7 kB)

Mer om Ripan

Adress:

Hagebygatan 186
603 62 NORRKÖPING

011-15 68 82

Beskrivning: Vrinneviskogen, inspirerande miljö, språkutveckling, personalutveckling, Community Designed Education, sång, matematik

Antal elever: 99

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Rektor
Anna Rydberg


Vattendroppen:
011-15 24 40

Grässtrået:
011-15 24 40

Sandkornet:
011-15 68 82

Solstrålen:
011-15 68 82

Lilla trädet:
011-15 68 82

Stora trädet:
011-15 68 82

Ekonomibiträde:
0725-81 28 19

Postadress till Ripan:
Guldringen 50
603 68 Norrköping

Hitta till Ripan