Riddarbacken

Riddarbackens förskola ligger i Kimstad, mellan Norrköping, Linköping och Finspång, med naturen alldeles inpå knutarna och närhet till pendelstation.

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16), Norrköpings förskolors verksamhetsidé och våra lokala mål. Vår vision är bland annat att lägga grunden för ett livslångt, lustfyllt lärande och lek.

Vår likabehandlingsplan är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans. Vi lär av varandra i samspel med miljö och material. Tillsammans med medforskande pedagoger ges barnen möjlighet att upptäcka och utforska.

Barnen har delaktighet och inflytande i verksamheten, där såväl miljö som verksamhet anpassas utifrån barnens intresse. Vi arbetar mycket med språk, kommunikation, matematik, naturvetenskap, teknik, uteverksamhet och estetik. Vi erbjuder även Mulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandet för alla femåringar.

Vi använder oss av olika dokumentationsverktyg för att barn och pedagoger ska ges möjlighet att synliggöra, reflektera och utveckla sitt lärande.

I verksamheten har vi tillgång till en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna och stöttar i att driva det pedagogiska arbetet framåt. Vid behov har förskolans personal även tillgång till olika expertkompetenser genom centrala elevhälsan.

Tema

Norsholm/Kimstads förskolor arbetar med temat ”Världen behöver en ny berättelse". Inom vårt tema vill vi verka för att vår förskola genomsyras av tanken på en hållbar framtid. Med hopp och framtidstro arbetar vi tillsammans för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Våra hus

Förskolan ligger i en ljus och fräsch paviljong samt i ett fristående hus, granne med Greby skolan. Vi har en nyrenoverad gård med skogen inpå knuten.

Eget kök

Vi arbetar enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer.

På Tallbacken lagas det god och näringsriktig mat som även levereras till Riddarbackens förskola, det mesta lagas från grunden. Vi använder KRAV/ ekologiskt/närodlat så mycket som möjligt. Menyn varieras efter säsong och vi blandar svensk husmanskost med nya influenser. På soppdagarna bakar vi eget bröd. Grönsaksfat serveras varje dag.

Mer om Riddarbacken

Adress:

Skärpingevägen 2
610 20 KIMSTAD

011-15 68 89

Skicka E-post

Beskrivning: Projektarbete, naturkunskap och teknik, matematik, språk, pedagogisk dokumentation, lärpärm.

Antal elever: 46

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jenny Helsing

072-507 85 50

Kontaktuppgifter vid sjukanmälan:
Jätten/ Trollet
011–15 17 72
sms: 0725-27 94 31

Vätten/knyttet
011-15 17 74
sms: 0725-27 94 32

Älvan
011-15 68 89
sms: 0730-78 20 28

Hitta till Riddarbacken