Regnbågen

Regnbågen är en förskola som ligger i Ljura-området. Förskolan består av två hus med fyra avdelningar i varje. Vi är belägen i ett naturskönt område med närhet till Norrköpings parker och stadskärna.

Vår vision

Förskolan har en välkomnande atmosfär med en miljö rik på möjligheter. Vi arbetar utifrån en vision – En förskola i tiden. Vi ser förskolan som en naturlig plats för barnets lärande.

För att nå vår vision arbetar vi aktivt med att utveckla förskolans olika lärmiljöer. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i utformningen av förskolans verksamhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande och utveckling.

Mer om Regnbågen

Adress:

Albrektsvägen 65
603 50 NORRKÖPING

011-15 24 20

Beskrivning: Kunskap, lärande delaktighet

Antal elever: 148

Avdelningar: 16

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Susanne Pettersson


Administratör
Angelie Ullgren
011-15 24 20

Avdelningar:

Blå och Grön:
011-15 26 12

Gul och Röd:
011-15 26 13

Flingan och Droppen:
011-15 16 20

Solen och Molnet:
011-15 16 12

Hitta till Regnbågen