Plysaren

Marielunds förskolor är gröna förskolor. Barnen får lära sig att ta vare på naturen genom att bland annat sortera sopor. Reggio Emilias filosofi och Vygotskijs pedagogik är viktiga element i vårt pedagogiska utvecklingsarbete.

Vår vision

I Plysarens förskola är vi mycket upptagna av lika värde och att skapa en välkomnande atmosfär för barn och vuxna där vi visar hänsyn och respekt för varandra.

Alla skall vara stolta över sin kulturella identitet, kön och sociala bakgrund. Pojkar och flickor deltar i alla aktiviteter och alla barn leker med alla. Vi vill skapa goda kamratrelationer.

Föräldrarna är barnens viktigaste resurs så vi önskar ett stort medinflytande från föräldrarna.

Vi lägger stor vikt på språkutveckling både i svenska och i annat modersmål. Föräldrar får låna böcker på olika språk. Plysaren jobbar också mycket med grundläggande färdigheter i matematik. Barnen på Plysaren får sin mat från Fröbelgårdens kök.

Avdelningar

Vi har en kvalitetspool bestående av tre förskollärare som tar över avdelningen en dag varje månad så att ordinarie personal kan få planeringstid/pedagogisk tid tillsammans.

På Plysaren finns plats för 70 barn. Plysaren har fyra avdelningar. Blåbäret och Lingonet för barn 1-2 år, Hallonet för barn 3-4 år och Hjortronet för barn 4-5 år.

Plysarens dokument

Kvalitetsgranskning 2013PDF (pdf, 556.3 kB)

Mer om Plysaren

Adress:

Bergslagsgatan 10
602 17 NORRKÖPING

011-15 24 06

Beskrivning: Grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, språkutveckling, matematik, Qualiscertifierade

Antal elever: 62

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie-Louise Swartling


011-15 79 79

Telefon till avdelningarna
Lingonet: 011-15 54 97
Blåbäret: 011-15 24 06
Hallonet: 011-15 24 07
Hjortronet: 011-15 24 23

Ekonomibiträde: 011-15 54 98

Hitta till Plysaren