Paviljongen

Paviljongens förskola är en nyöppnad förskola med två avdelningar, i Sandbyhovsområdet, placerad intill Smultronets förskola.

Förskolan arbetar med Reggio Emiliainspiration, där pedagogisk dokumentation får stort utrymme, ett sätt att se barns lärande och utveckling.

Vår miljö

Vi lägger stor vikt vid en föränderlig miljö utifrån barnens intressen och behov. Den tillhörande utemiljön är liten och ska utvecklas, vi ser möjligheter med att även använda oss av närliggande miljöer och har tillgång till Smultronets utemiljö.

Vår personal

På Paviljongen arbetar sex pedagoger, med fokus på förskolans värdegrund där vi ser alla människors lika värde, ger utrymme för sång, lek, rörelse och skapande utifrån varje barns förutsättningar. Här finns två avdelningar, Månen och Stjärnan

Mer om Paviljongen

Adress:Beskrivning:

Antal elever: 0

Avdelningar: 0

Årskurser:


Avdelningar:

Stjärnan
Skicka e-post

Månen
Skicka e-post

Hitta till Paviljongen